Certifiera er som en ”Great Employer For English Speakers”

Certifiera- och marknadsför er som en ”Great Employer For English Speakers” och bredda er rekryteringsbas genom att till er verksamhet även attrahera kandidater som talar engelska. Tydliggör möjligheten för både kandidater som redan finns i Sverige och för kandidater som kan tänka sig att flytta till dig och söka jobb hos just er. Att ni som arbetsgivare parallellt tar ansvar för stadens, regionens samt Sveriges internationella konkurrenskraft och tillväxt blir en ren bonus.

Terminal 5 utbildar och stöttar dig som arbetsgivare, över hela Sverige, inom regelverket samt genomför revision och utfärdar certifiering inom ”Great Employer For English Speakers”-certifieringen. Du kan antingen ta vår hjälp i hela processen alternativt göra det mesta av arbetet själv och sedan låta oss genomföra revisionen och utfärda certifikatet till just er. Vem vet, ni kanske redan uppfyller certifieringskraven?

Om du är konsult och själv vill stötta dina uppdragsgivare att uppnå certifieringen så kontakta oss för mer information.

Certifieringen bidrar till att:

– Stärka ert arbetsgivarvarumärke.
– Stärka ert varumärke mot kunder och partners.
– Attrahera kvalificerade kandidater med engelska som språk att vilja och våga söka jobb hos er.
– Ni ses som en arbetsgivare i framkant.
– Ni visar att ni tar ansvar för stadens, regionens samt sveriges internationella konkurrenskraft och tillväxt.

Hur kan vi visa upp vår certifiering?
Under hela tiden ni är certifierade kommer ni att i valfria kanaler och utan begränsning kunna dela certifieringslogotypen. Detta kan vara tex er webbplats, tryckt mässmaterial så som flyers och roll-ups. I era platsannonser kan ni använda färdiga texter runt detta.

Hur länge gäller en certifiering?
En certifiering gäller ett år (12 kalendermånader) från certifieringsdatum. Omcertifiering sker en gång per år.
Vår rekommendation är att se certifieringstillfällena som en utvecklingsmöjlighet att säkerställa er egen verksamhets vidareutveckling samt få tips- och råd hur andra arbetsgivare hanterar liknande frågeställningar.

Om ni redan idag har engelsktalande anställda har ni antagligen redan det mesta på plats. Annars erbjuder vi också ett färdigt paket som säkerställer er certifiering. Detta paket kan du hitta genom att klicka här.

Boka ett möte med oss för att veta mer

Boka ett möte med oss nedan så berättar vi gärna mer om certifieringen. Vi ser fram emot att träffa dig! Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar så kontakta oss.