Certifiera er som en ”Great employer for English speakers”

Certifiera- och marknadsför er som en ”Great employer for English speakers” och bredda er rekryteringsbas genom att till er verksamhet även attrahera kandidater som talar engelska. Tydliggör möjligheten för både kandidater som redan finns i sverige men även för kandidater som kan tänka sig att flytta hit och söka jobb hos just dig. Att ni som arbetsgivare parallellt tar ansvar för stadens, regionens samt sveriges internationella konkurrenskraft och tillväxt blir en ren bonus.

Marknadsför er certifiering och stärk ert varumärke mot kandidater som inte pratar svenska. Gör det lätt att säga ja för båda parter. Du får tillgång till att använda en certifieringslogo och i vår marknadsföringsguide finns det tips på hur du marknadsför certifieringen på er web, sociala medier och andra kanaler.

Terminal 5 utbildar och stöttar dig som arbetsgivare, över hela sverige, inom regelverket samt genomför revision och utfärdar certifiering inom ”Great employer for English speakers”-certifieringen. Du kan antingen ta vår hjälp i hela processen alternativt göra det mesta av arbetet själv och sedan låta oss genomföra revisionen och utfärda certifikatet till just er. Vem vet, ni kanske redan uppfyller certifieringskraven?

Om du är konsult och själv vill stötta dina uppdragsgivare att uppnå certifieringen så kontakta oss för mer information.

Certifieringen bidrar till att:

– Stärka ert arbetsgivarvarumärke.
– Stärka ert varumärke mot kunder och partners.
– Attrahera kvalificerade kandidater med engelska som språk att vilja och våga söka jobb hos er.
– Ni ses som en arbetsgivare i framkant.
– Ni visar att ni tar ansvar för stadens, regionens samt sveriges internationella konkurrenskraft och tillväxt.

Ett färdigt paket som förbereder er för certifiering kan du hitta genom att klicka här.

Boka ett möte med oss för att veta mer

Boka ett möte med oss nedan så berättar vi gärna mer om certifieringen. Vi ser fram emot att träffa dig! Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar så kontakta oss.