Arbetsförmedlingen: Fortsatt stor kompetensbrist fem år framåt

Om ingenting görs fortsätter bristen vara stor på pedagoger, sjuksköterskor och IT-specialister. Journalister och banktjänstemän får däremot en tuffare arbetsmarknad. Det spår Arbetsförmedlingen i en fördjupad yrkesprognos.

Läs mer på: https://www.arbetsvarlden.se/arbetsformedlingen-fortsatt-stor-kompetensbrist-fem-ar-framat/