Fördjupning: Arbetskraftsinvandring

Personer från länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige behöver ansöka om arbetstillstånd. År 2019 beviljades knappt 22 000 arbetstillstånd. Det vanligaste medborgarskapslandet var Thailand följt av Indien och de vanligaste yrkeskategorierna bland arbetskraftsinvandrare var bärplockare följt av IT-specialister.

Läs mer på: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetskraftsinvandring/Arbetskraftsinvandring-forklaras-/