Rätt att arbeta i Sverige?

I en allt mer global värld rör sig människor mellan länder och världsdelar i en allt högre takt. Det ställer också stora krav på dig som arbetsgivare.

Om du inte kontrollerar att dina befintliga eller blivande medarbetare har rätt att arbeta i Sverige kan det stå dig och din verksamhet dyrt.

Många arbetsgivare inom såväl offentlig- som privat sektor har i dag av misstag personer anställda som faktiskt inte har rätt att arbeta i Sverige. I praktiken kan det handla om brott mot utlänningslagen vilket kan ge fängelse, böter eller andra sanktioner för arbetsgivaren och dess representanter. Även om det skett av misstag.

Terminal 5 Relocation har stöttat arbetsgivare i dessa frågeställningar sedan 2009. Våra tjänster har alltid fast pris.

Klicka här för att boka ett kostnadsfritt konfidentiellt rådgivningsmöte redan i dag med oss via telefon eller video.