Språkutbildning

Det kan vara utmanande att vara en bra teammedlem, även när alla talar samma språk! Men idag består team ofta av mer än en nationalitet, vilket gör det så mycket mer komplicerat att kommunicera effektivt.

Oavsett om den nyanställde kommer från Japan eller Jamaica, Portugal eller Pakistan, är det verkligen hjälpsamt att ha en grundläggande kunskap om det lokala språket. Och det är inte bara viktigt i professionella miljöer … språkbarriärer kan också orsaka svårigheter i vardagslivet i Sverige.

Du kan hjälpa dina anställda att vänja sig snabbare till sitt nya hem och arbeta mer effektivt med lokalteamet genom språkutbildning. Vi tillhandahåller instruktioner för anställda och deras familjemedlemmar och bygger språkliga förmågor som ökar deras självförtroende och effektivitet i alla delar av deras liv. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsalternativ med lämpligt stöd på A1-, A2-, B1-, B2-, C1- och C2-nivåer, baserade på den europeiska CEFR-skalan.

Vi erbjuder onlineundervisning i egen takt, lärarledd undervisning, språkcoachning ansikte-mot-ansikte och ett blandat program med instruktörsledda och virtuella sessioner. Oavsett hur den levereras kommer språkutbildningen att göra en verklig skillnad för dina anställda, deras familjer och ditt företag.

Klicka här för att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss via Zoom.